SLUKER- Sølvkroken, Seeberg, Savage, Westin og Normark